ORIENTAČNÍ CENÍK ZPRACOVÁNÍ ODHADŮ NEMOVITOSTÍ

edpokládanou cenu za zpracování odhadu Vám sdělím dopředu na základě Vaší poptávky.

Konzultace ohledně ocenění jsou samozřejmě poskytovány zdarma.

Cena za vypracování odhadu souboru nemovitostí (např. rodinný dům s pozemky v extravilánu obce) je výrazně nižší než součet níže uvedených cen. 

Pozemek

od 1 500 Kč

Garáž

od 2 000 Kč

Byt

od 3 500 Kč

Rekreační objekt (např. chata, chalupa)

od 3 500 Kč

Rodinný dům

od 4 000 Kč

Komerční objekty (bytové domy, hotely apod.)


od 7 000 Kč

Odborné vyjádření o ceně obvyklé pro účely dědického řízení nebo orientační odhad tržní hodnoty - od 1 000 Kč (pozemek), od 1 500 Kč (stavba), od 2 000 Kč (soubor nemovitostí).

Cena za vypracování odhadu se odvíjí od charakteru oceňované nemovitosti, složitosti zpracování ocenění a dostupnosti podkladových dat. Cena je vždy sdělena před započetím zpracování odhadu.

Výše uvedené ceny nezahrnují cenu za podklady (např. kupní smlouvy, výpis z LV) - zpravidla se pohybují v řádu stokorun. 

Cestovné si neúčtuji (jezdím rád a na LPG).