ORIENTAČNÍ CENÍK ODHADŮ NEMOVITOSTÍ

Předpokládanou cenu za zpracování odhadu Vám sdělím dopředu na základě Vaší poptávky.

Konzultace ohledně ocenění jsou samozřejmě poskytovány zdarma.

Cena za vypracování odhadu souboru nemovitostí (např. dům s pozemky) je výrazně nižší než součet níže uvedených cen. 

Odborné vyjádření o ceně obvyklé pro účely dědického řízení - od 1 000 Kč.

Orientační odhad tržní hodnoty - od 1 000 Kč. 

Pozemek

od 1 000 Kč

Garáž

od 1 500 Kč

Byt

od 3 000 Kč

Rekreační objekt (např. chata, chalupa)

od 3 000 Kč

Rodinný dům

od 3 500 Kč

Cena za vypracování odhadu se odvíjí od charakteru oceňované nemovitosti, složitosti zpracování ocenění a dostupnosti podkladových dat (nejsou zahrnuta ve výše uvedeném orientačním ceníku, zpravidla se pohybují v řádu stokorun).

Cestovné po Libereckém, Královéhradeckém a Plzeňském kraji si neúčtuji (jezdím rád a na LPG).