ORIENTAČNÍ CENÍK ZPRACOVÁNÍ ODHADŮ NEMOVITOSTÍ

edpokládanou cenu za zpracování odhadu Vám sdělím dopředu na základě Vaší poptávky.

Vaše poptávka je samozřejmě zcela nezávazná.

Cena za vypracování odhadu souboru nemovitostí (např. rodinný dům s pozemky v extravilánu obce) je výrazně nižší než součet níže uvedených cen. Informujte se.

V případě standardního tržního ocenění cena za zpracování:

Pozemek

od 1 500 Kč

Garáž

od 2 000 Kč

Byt

od 3 500 Kč

Rekreační objekt (např. chata, chalupa)

od 4000 Kč

Rodinný dům

od 4 500 Kč

"Velké" komerční objekty (bytové domy, hotely apod.)


od 9 000 Kč

Odborné vyjádření o ceně obvyklé pro účely dědického řízení nebo orientační odhad tržní hodnoty - od 1 000 Kč (pozemek), od 1 500 Kč (stavba), od 2 000 Kč (soubor nemovitostí).

Cena za vypracování odhadu se odvíjí od charakteru oceňované nemovitosti, složitosti zpracování ocenění a ceně získaných podkladových dat (typicky kupní smlouvy a výpisy LV). 

Cena je vždy sdělena před započetím zpracování odhadu.

Cestovné si neúčtuji (jezdím rád a na LPG).