CENÍK

Uvedené ceny jsou orientační. Výsledné ceny za vypracování odhadu se liší především v závislosti na charakteru nemovitosti, dostupnosti vhodných podkladových dat a obtížnosti vypracování odhadu. 

Cena za vypracování tržního odhadu souboru nemovitostí (např. dům s pozemky apod.) je výrazně nižší než součet níže uvedených cen

 O předběžné ceně odhadu je vždy klient informován před vypracováním odhadu. Vždy se snažím vycházet vstříc klientovi a nalézt správný rozsah ocenění, aby bylo dosaženo požadovaného účelu a při tom klient nezaplatil za odhad více než je nutné. 

STANDARDNÍ TRŽNÍ ODHAD - orientační ceník

Rodinný dům

od 3 500 Kč

Byt

od 3 000 Kč

Pozemek

od 1000 Kč

Garáž

od 1 500 Kč

Rekreační objekt

od 3000 Kč

Ostatní nemovitosti a objekty

individuálně dle dohody

Soubor nemovitostí

individuálně dle dohody

OSTATNÍ PŘÍPADY

Odborné vyjádření o ceně obvyklé pro účely dědického řízení

od 1000 Kč

Orientační odhad tržní hodnoty

(odborné vyjádření o ceně obvyklé)

od 1000 Kč

Zjištění věcné hodnoty stavby

použití nákladové metody - např. pro účely pojištění stavby

od 500 Kč

Orientační odhad nemovitosti (online "na dálku")

jedná se o orientační odhad bez provedení místního šetření odhadcem - klient dodá informace k nemovitosti (fotografie,  výměry apod.) - podrobněji viz ZDE

od 500 Kč

Na výsledné ceně za provedení odhadu se podílí především:

  • vlastní práce na vytvoření odhadu (příprava, provedení místního šetření, analyzování podkladů, analýza trhu, oceňovací analýza, vlastní zpracování odhadu a další dle charakteru oceňované nemovitosti) - viz ceník výše

  • náklady na podklady - především z katastru nemovitostí (typicky kupní smlouvy k obdobným nemovitostem, výpisy z LV) - obvykle v řádu stokorun (dle charakteru respektive počtu druhů oceňovaných nemovitostí) - náklady na podklady nejsou zahrnuty ve výše uvedeném ceníku

Cestovní náhrady si neúčtuji.