POSTUP OCENĚNÍ

1. VAŠE POPTÁVKA

Na začátku potřebuji znát účel a předmět ocenění. Konktaktovat mne můžete telefonicky, formulářem nebo poslat e-mail či SMS. Preferovaná varianta je e-mail s uvedením účelu a předmětu ocenění - já si nemovitost prohlédnu na internetu (katastr nemovitostí, mapy.cz...) a ozvu se Vám (zpravidla ten den) zpět, připojím informaci o ceně za zpracování odhadu a termínu zpracování.

2. PŘÍPRAVA OCENĚNÍ

Po potvrzení Vašeho zájmu o zpracování odhadu si připravím podklady a zjistím dostupné informace o oceňované nemovitosti - mj. abych byl připraven na místní šetření. 

3. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

Základem plnohodnotného ocenění je místní šetření. Tzn., že se přijedu na nemovitost podívat, pořídím fotodokumentaci, změřím výměry, zjistím další informace a odjíždím. Přítomnost klienta není nutná, ale je (obzvláště v případě stavby) žádoucí. 

Místní šetření trvá zpravidla 0,5 - 1,5 hod. (dle charakteru a velikosti objektu). 

Pro některé účely ocenění není místní šetření vyžadováno. 

5. VYPRACOVÁNÍ ODHADU

Na základě zjištěných informací je vypracován odhad. Zde je přesně specifikován předmět a účel ocenění, popsány oceňovaná nemovitost, obecná východiska oceňování, porovnávané vzorky, oceňovací analýza a závěr s uvedenou odhadnutou hodnotou. Přílohou je obvykle fotodokumentace, případně údaje z katastru nemovitostí. 

Rozsah odhadu se odvíjí od účelu ocenění a charakteru oceňovaných nemovitostí. 

6. PŘEDÁNÍ ODHADU

Způsob předání je domluven dopředu (zpravidla na místním šetření). Zpravidla je odhad odeslán elektronicky (PDF soubor opatřený elektronickým podpisem) a případně i analogový originál v požadovaném počtu vyhotovení poštou. Možné je samozřejmě i osobní.

Podrobnější informace především k oceňovací analýze a k samotnému vypracování odhadu naleznete v části Reference a Užitečné info.