K AKTUÁLNÍ SITUACI V NÁVAZNOSTI NA KORONAVIROVOU PANDEMII

I v této nelehké době funguji nadále bez omezení (na výkon podnikatelské činnosti se vládou stanovená omezení nevztahují). Pokud byste však nyní nechtěli provádět místní šetření, můžeme se např. prozatím domluvit na dálkovém způsobu spolupráce (např. mi zašlete fotografie oceňovaného objektu, případně dispozice a výměry, já si odhad připravím a místní šetření provedu až dodatečně - poté bude odhad obratem vyhotoven a předán). Vždy se lze nějak domluvit, aby odhad splňoval požadovaný účel a při tom byl vyhotoven co nejrychleji. 

Případně máte-li zájem o orientační odhad "na dálku" - tzn. odhad bez provedení místního šetření, tak viz: www.odhady-online.cz . 

Rád pro Vás zhotovím

ODHAD CENY NEMOVITOSTI.

Zaměřuji se především na tržní oceňování nemovitostí - pokud potřebujete ocenit dům, byt, pozemek, garáž, rekreační objekt. apod., jste na správné adrese. 


Působím (nejen) v Krkonoších, Podkrkonoší a Plzni a oceňuji především pro:


    - zjištění tržní hodnoty nemovitosti pro účely jejího prodeje nebo koupě
    - vypořádání spoluvlastnických podílů
    - dědická řízení


    ...a další případy - viz předmět činnosti.

Ing. Bc. Lukáš Hrubý

Víchová nad Jizerou 120, 512 41
e-mail: sluzbyhruby@email.cz
tel.: 775 058 087
IČO: 08662037

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY:


"Pro jaké účely oceňujete?"


"Oceňujete online (na dálku)?


"Jak probíhá ocenění nemovitosti?"


"Jaké podklady pro ocenění využíváte?"


"Proč bych si měl vybrat právě vás?"
"Kde působíte? Kontakt?"


NEzpracovávám znalecké posudky (Znalecké posudky jsou vyžadovány při zpracování odhadu pro účely státní správy, pro běžné tržní ocenění nejsou potřeba. Znalecké posudky jsou postupem ocenění stejné jako odhady od odhadce, ale jsou vypracovány soudním znalcem, proto jsou zpravidla dražší, než "běžný" odhad od odhadce.)
Nejsem smluvně vázaný s bankami - tzn. neoceňuji pro bankovní (hypoteční) účely


Ing. Bc. Lukáš Hrubý - odhady cen (oceňování) nemovitostí na Firmy.cz