Nabízím 

ODHADY CEN NEMOVITOSTÍ

Oceňuji především v oblasti KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ (Vrchlabí, Jilemnice, Semily, Nová Paka...) a také v PLZNI a okolí. Dle domluvy lze i jinde.

(místní šetření v Plzni a okolí Vám mohu aktuálně provést v termínu 16. - 18. 10. 2020)

SPECIALIZUJI SE NA

ODHADY TRŽNÍCH CEN NEMOVITOSTÍ

tj. odhady především pro následující účely:
 

PRODEJ/KOUPĚ NEMOVITOSTI

zjištění tržní hodnoty nemovitosti před jejím prodejem nebo ověření tržní hodnoty nemovitosti, kterou plánujete koupit

MAJETKOVÁ VYPOŘÁDÁNÍ

vypořádání spoluvlastnických podílů a společného jmění manželů (SJM)

DĚDICKÁ ŘÍZENÍ

vypracování odborného posudku o ceně obvyklé nemovitostí pro účely dědického řízení

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ HODNOTA

zjištění reprodukční pořizovací ceny dle § 29 odst. 1 d) zákona o daních z příjmů

ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY STAVBY

zjištění ceny stavby např. pro účely pojištění nebo za kolik by bylo možné postavit obdobnou nemovitost

...a další služby z oblasti oceňování nemovitostí

Výsledkem zpracovaného odhadu je zpravidla cena obvyklá v čase a místě, tj. tržní hodnota.

Oceňuji všechny běžné typy nemovitostí (pozemky, rodinné domy, byty, rekreační objekty, garáže apod.).

Standardně vedle analogového (papírového) originálu vyhotovuji i elektronickou verzi odhadu opatřenou elektronickým podpisem. 

Nejsem soudně jmenovaným soudním znalcem, takže nejsem oprávněn zpracovávat znalecké posudky (jedná se typicky o ocenění pro soudní řízení, pro potřeby státní správy, případně je-li znalecký posudek vyžadován zákonem). Pokud si nejste jisti, zda potřebujete znalecký posudek nebo Vám stačí odhad nemovitosti (který je zpravidla levnější), rád Vám poradím. 

Nejsem smluvním odhadcem bank a tedy nezpracovávám ocenění pro hypoteční a jiné bankovní účely - v tomto případě je potřeba se obrátit na smluvního odhadce Vaší banky. 


Vedle oceňování se věnuji také zpracování přehledných (a přehledových) map nemovitého vlastnictví na základě podkladových dat z katastru nemovitostí. 

Chcete mít přehledně zaznamenáno, kde leží Vaše pozemky nebo potřebujete znát jejich umístění pro jiný účel?