KONTAKTY

Ing. Bc. Lukáš Hrubý

Víchová nad Jizerou 120, 512 41

Tel.: +420 775 058 087
E-mail: sluzbyhruby@email.cz

IČO: 08662037

Pro Vaši poptávku můžete využít tento formulář:

Pokud bych se Vám do 24 hodin neozval, tak si prosím zkontrolujte v e-mailu složku spam, případně mne kontaktujte ještě jednou. Děkuji.

Pravidelně se vyskytuji ve Víchové nad Jizerou, Semilech a Plzni. Vzhledem k častým přejezdům mezi Krkonošemi a Plzní jsem schopen pokrýt i území na této trase (Středočeský kraj, Praha). Více k územní působnosti zde.

Kontaktovat mne můžete kdykoliv pomocí přiloženého formuláře, na výše uvedené e-mailové adrese či telefonním čísle.  


KVALIFIKACE A ZPŮSOBILOST

Disponuji živnostenským oprávněním pro činnost "Oceňování majetku pro věci nemovité". 

Jedná se o činnost vázanou mj. na požadované vzdělání - v mém případě čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí

Studium jsem absolvoval na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvovanou závěrečnou zkouškou jsem mj. prokázal odbornou způsobilost k výkonu znalecké činnosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e zákona č. 36/1967 Sb. v oboru (odvětví, specializaci): ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí). Jelikož nejsem jmenovaným znalcem, nemohu vykonávat znaleckou činnost a provádět znalecké posudky. Disponuji však oprávněním vypracovávat cenové odhady a odborná vyjádření o ceně obvyklé nemovitostí. V případě zájmu mohu předložit osvědčení o dosažení odborného vzdělání. 

Vzdělání a nabyté zkušenosti dále rozšiřuji dalším (sebe)vzděláváním a samozřejmě i výkonem samotné činnosti odhadce (tj. běžnou praxí - vypracováváním odhadů a odborných vyjádření - především (ale nejen) o ceně obvyklé / tržní hodnotě nemovitostí). 

Vedle uvedeného jsem absolvoval vysokoškolských oborů zaměřencýh na právo a přírodní vědy. Vedle oceňování nemovitostí jsem se v dosavadní praxi zabýval mj. kontrolní činností a veřejnými zakázkami.