INFORMACE Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ, DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. 

Cílem této stránky je dodat více či méně zajímavé (o to často potřebnější) informace z oblasti oceňování.

Zpravidla jsou úvodem shrnuty hlavní informace a dále je vše pro zvídavé rozepsáno podrobněji.

ODHADCE nebo SOUDNÍ ZNALEC?

Jaký je rozdíl mezi odhadcem vykonávajícími oceňování na základě živnostenského zákona a soudním znalcem?

DAROVÁNÍ NEMOVITOSTI + DANĚ

Víte kdy je nutné ocenění při darování nemovitosti? Že ocenění pro finanční úřad nemusí mít formu znaleckého posudku? A že toto ocenění se neprovádí na základě tržní hodnoty nemovitosti? Dozvíte se zde. 

ZNALECKÝ POSUDEK vs. JINÁ OCENĚNÍ

Jaký je rozdíl mezi oceněním od odhadce a znaleckým posudkem? A kdy budu potřebovat znalecký posudek a kdy mi postačí jiné ocenění?

POUŽÍVANÁ LITERATURA A ZDROJE

 S jakými zdroji jako odhadce především pracuji? A zároveň z nich vycházím při zde uváděných článcích?

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA NEMOVITOSTI

Jak je to s oceněním nemovitosti reprodukční pořizovací cenou dle zákona o daních z příjmů?

CENA OBVYKLÁ x CENA ZJIŠTĚNÁ

DRUHY CEN

Jaké jsou druhy cen. A Jaký je rozdíl mezi cenou obvyklou, tržní hodnotou a cenou zjištěnou?

...a časem by měla přibýt témata jako odhadce vs. soudní znalec, odhad vs. znalecký posudek, cena dle zákona respektive rozdíl mezi cenou obvyklou/tržní hodnotou a cenou zjištěnou, zajímavé zdroje pro určení stáří nemovitosti, účelová komunikace, přehled druhu ploch (užitná, podlahová, obytná atd.) a další...