ODHADY CEN NEMOVITOSTÍ


(nejen) Krkonoše, Podkrkonoší a okolí

TYPICKÝ ÚČEL OCENĚNÍ:

PRODEJ/KOUPĚ NEMOVITOSTI

zjištění tržní hodnoty nemovitosti před jejím prodejem nebo ověření tržní hodnoty nemovitosti, kterou plánujete koupit

MAJETKOVÁ VYPOŘÁDÁNÍ

vypořádání spoluvlastnických podílů a společného jmění manželů (SJM)

DĚDICKÁ ŘÍZENÍ

vypracování odborného vyjádření o ceně obvyklé nemovitostí pro účely dědického řízení

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA

zjištění reprodukční pořizovací ceny pro potřebu odpisů, pro potřeby účetnictví, převod nemovitostí do majetku obchodní společnosti...

ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY STAVBY (POJIŠTĚNÍ)

cílem je nastavit správnou pojistnou hodnotu stavby (tj. zjistit, za kolik by bylo možné obdobnou stavbu postavit) - možnost zpracování mj. velkých souborů nemovitostí (např. veškerý nemovitý majetek ve vlastnictví obce)

STANOVENÍ DANĚ DAROVANÉ NEMOVITOSTI

mimo zákonem stanovené výjimka podléhá darování nemovitosti dani z příjmů, stejně tak je-li darovaná nemovitost následně prodávaná - ocenění pro stanovení daně z příjmů pro finanční úřad

KONZULTACE, ZÍSKÁVÁNÍ DAT Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

konzultace, získávání informací z katastru nemovitostí (přehledy prodaných nemovitostí, kupní smlouvy ze sbírky listin atd.)


NEJČASTĚJI OCEŇUJI:


Výsledkem zpracovaného odhadu je zpravidla cena obvyklá v čase a místě (tržní hodnota)., může to být ale i věcná (nákladová) hodnota, reprodukční pořizovací cena či cena zjištěná dle oceňovací vyhlášky. 

Oceňuji všechny běžné typy nemovitostí (pozemky, rodinné i bytové domy, byty, rekreační objekty, garáže apod.).

Oceňuji především v Krkonoších a Podkrkonoší (Vrchlabí, Semily, Jilemnice, Nová Paka...), ale běžně i v Praze a okolí a  dále v Plzni a okolí. Dle domluvy lze i jinde. 

Standardně vedle analogového (papírového) originálu vyhotovuji i elektronickou verzi odhadu opatřenou elektronickým podpisem. 

Nejsem soudně jmenovaným soudním znalcem, takže nejsem oprávněn zpracovávat znalecké posudky (jedná se typicky o ocenění pro soudní řízení, pro potřeby státní správy, případně je-li znalecký posudek vyžadován zákonem). Pokud si nejste jisti, zda potřebujete znalecký posudek nebo Vám stačí odhad nemovitosti (který je zpravidla levnější), rád Vám poradím. 

Nejsem smluvním odhadcem bank a tedy nezpracovávám ocenění pro hypoteční a jiné bankovní účely - v tomto případě je potřeba se obrátit na smluvního odhadce Vaší banky.