ONLINE OCENĚNÍ ("NA DÁLKU")

Přestože jediné plnohodnotné ocenění nemovitosti je založeno mj. na provedení místního šetření, jsem schopen pro získání orientační představy o tržní hodnotě (ceně obvyklé) nemovitosti provést ocenění i bez místního šetření (online - "na dálku"). 

Od klienta v tomto případě potřebuji dodat identifikační údaje oceňované nemovitosti (obec, katastrální území, číslo popisné nebo parcelní...), alespoň základní fotodokumentaci a v případě ocenění domu/bytu údaj o základní dispozici a plošných výměrách jednotlivých místností a nebytových prostor. 

Na základě uvedeného provedu ocenění metodami podobnými jako popisuji na stránce rozsah a postup ocenění. Nejedná se tedy o automatizované (a často zcela zavádějící) ocenění, které lze získat po zadání údajů na některé webové stránky. 

I v tomto případě věnuji Vaší nemovitosti respektive jejímu správnému ocenění tu největší péči. 

Cena se odvíjí od charakteru nemovitosti a dostupnosti cenových podkladů, ale zpravidla se jedná o částku od 1 do 3 tis. Kč. Předběžná orientační cena odhadu je klientovi vždy sdělena na základě jeho poptávky po ocenění.