Proč si pro ocenění (Vaší) nemovitosti vybrat právě mne?

V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na to, proč svěřit důvěru v ocenění Vaší nemovitosti právě mé osobě.  

V prvé řadě se snažím jednat s klienty slušně, seriózně a na rovinu, nic nezatajovat, nedržet si pod pokličkou své know-how - což lze ověřit např. v dalším mém článku na tomto blogu "Jak probíhá proces ocenění z pohledu odhadce", kde jsem se snažil popsat celý proces ocenění tak, že by si (dle mého názoru) leckterý návštěvník tohoto příspěvku po jeho přečtení dokázal velice orientační odhad nemovitosti pro svoji představu provést i sám. Zároveň se popsáním celého procesu snažím prokázat kompetentnost mé osoby pro vykonávání služeb v rámci oceňování nemovitostí s přáním vytvořit si důvěru klienta v mé služby ještě před tím, než mne případně osloví. Další předpoklady pro výkon k této činnosti je popsán na stránce kontakty.

Ke každému odhadu i klientovi přistupuji individuálně a s maximální péčí. Vždy se snažím vyjít vstříc všem požadavkům klienta. Samozřejmostí je diskrétnost.

Simulovat činnost ocenění nemovitostí dnes umožňují různé databáze a programy na principu cenových map a to již za "pár korun". Tyto automatizované nástroje mohou posloužit pro hrubou orientaci na trhu (často však velice zavádějící), nemohou však vystihnout kompletní charakter a obzvláště individualitu oceňované nemovitosti. Především na tomto místě varuji před nabídkami "kvalifikovaného" ocenění nemovitosti online bez provedení místního šetření (prohlídky) nemovitosti! Dle mých zkušeností tyto nástroje mohou jakžtakž (i když stále velmi nepřesně) fungovat ve větších městech, kde se nachází typově podobné nemovitosti. Vůbec však nefungují ve venkovském prostředí. Navíc nemohou nikdy plně rozlišit individuálnost každé nemovitosti a skutečnou výši kupní ceny (v té celkové mohou být obsaženy např. provize realitní kanceláři, další nemovitosti, vybavení domu či jiné předměty prodávané v rámci jedné shodné kupní smlouvy a jedné kupní ceny).

Když jsem si nechal jeden takový report mnou oceňované nemovitosti pro zajímavost a ukázku zaslat, tak jsem se nestačil divit. Ocenění se týkalo domu ve vesnici nacházející se mezi pásmem podhorských měst (Vrchlabí, Jilemnice...) a horskými středisky (Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Jánské Lázně...). Pokud takovýto program neobjeví (resp. nemá ve své databázi) nemovitost přímo v předmětné (či sousední) vesnici, je schopen si pro cenu nemovitostí "šáhnout" jak přímo do uvedených měst, tak do horských středisek - najednou čerpá z diametrálně odlišných dat oproti běžným tržním hodnotám nemovitostí ve vesnici a obyčejnému domu přisoudí najednou klidně tržní hodnotu okolo 40 tis. Kč/m2 (dům s podlahovou plochou 170 m2 má najednou hodnotu téměř 7 mil. Kč), zatímco reálná tržní hodnota takovéhoto domu v předmětné vesnici vyšla v rámci mého ocenění na ani ne polovinu avizované částky.

​V rámci ocenění se zohledňují všechny okolnosti, které mají na ocenění respektive výsledný návrh tržní hodnoty vliv. Jedná se především o majetkoprávní poměry, lokalitu, velikost a okolí nemovitosti, ale vliv může mít i celková finanční nálada ve společnosti - aktuální nabídka a poptávka v daném segmentu. ​Tržní ocenění provádím vždy na základě porovnání cen dosažených při skutečně realizovaných prodejích obdobných nemovitostí. Proto nahlížím do každé kupní smlouvy nejen z důvodu zjištění skutečné ceny, za kterou byly srovnávané nemovitosti obchodovány, ale i pro zjištění podmínek, za kterých transakce proběhla. Jsou případy, že v kupní ceně ve smlouvě uvedené může být např. zahrnuta provize prodejce či jiné zvláštní okolnosti transakce, které lze ze smlouvy zjistit - a výsledná cena se tak může lišit i o statisíce Kč. Nabídkové ceny inzerovaných nemovitostí využívám pouze pro orientační analýzu trhu, pokud to není nezbytné, tak je pro samotné ocenění nevyužívám. ​Požaduje-li klient standardní odhad tržní hodnoty nemovitosti (včetně "tržní doložky" - tj. analýzy trhu, poptávky a nabídky, situaci v daném segmentu nemovitostí, trendu prodejnosti nemovitosti do budoucna... - to vše může mít ve výsledku na výslednou tržní hodnotu vliv), je odhad vypracováván velmi důkladně a pečlivě - zpravidla má 30 a více stran (v případě zájmu mohu zaslat ukázku podrobně zpracovaného anonymizovaného posudku pro účely zjištění tržní hodnoty za účelem prodeje nemovitosti).

Neváhejte mne kontaktovat s jakýmkoliv Vaším požadavkem - rád se Vám respektive (Vaší) nemovitosti budu věnovat.

Pro úplnost dodávám, že jako odhadce nemovitostí jsem povinen ze zákona mít sjednané profesní pojištění. Toto pojištění mám sjednané u Direct pojišťovny.